لاوروف:بازی‌های سیاسی واشنگتن بهای سنگینی دارد/ حضور غیرقانونی آمریکا مانع انسجام سوریه است

لاوروف:بازی‌های سیاسی واشنگتن بهای سنگینی دارد/ حضور غیرقانونی آمریکا مانع انسجام سوریه است

وزیر خارجه روسیه تأکید کرد تحقق ثبات در خاورمیانه تنها پس از حل نزاع اسرائیلی_عربی ممکن است. او در عین حال گفت که نباید نزدیکی روابط اسرائیل-اعراب جایگزین حل مسئله فلسطین براساس قوانین بین المللی شود.