تبرئه ترامپ به‌عنوان رای نژادپرستانه محکوم شد

تبرئه ترامپ به‌عنوان رای نژادپرستانه محکوم شد

تصمیم ۴۳ سناتور جمهوریخواه برای تبرئه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در دومین جلسه محاکمه استیضاحش، از سوی بسیاری از ناظران به عنوان رای نژادپرستانه که از سفیدبرترپنداری حمایت می کند، محکوم شد.

ارائه مدارک و شواهد درباره تحریک ترامپ به خشونت در جلسه محاکمه استیضاح

ارائه مدارک و شواهد درباره تحریک ترامپ به خشونت در جلسه محاکمه استیضاح

قانونگذاران دموکرات روز چهارشنبه در دومین روز محاکمه استیضاح ترامپ، فیلم‌هایی بعضاً دیده نشده را نشان دادند تا به ۱۰۰ سناتور که قاضی، هیئت منصفه و شاهدان این دادگاه تاریخی نیز هستند، یادآوری کنند آنها خود به سختی از “بدترین فاجعه” فرار کرده‌اند.