استاددانشگاه پاکستان:برنامه جامع ایران وچین نفوذ آمریکا را کاهش می‌دهد

استاددانشگاه پاکستان:برنامه جامع ایران وچین نفوذ آمریکا را کاهش می‌دهد

استاد و رئیس بخش روابط بین الملل دانشگاه پاکستانی، برنامه جامع همکاری‌های ایران و چین را یک مشارکت گسترده، توسعه ارتباطات و گامی در مسیر ثبات بخشی توصیف کرد و گفت: تهران و پکن با این نقشه راه، جلوی نفوذ واشنگتن در منطقه را می‌گیرند.