لزوم ارتباط ریلی میان بنادر ایران و پاکستان برای تسهیل تجارت منطقه‌ای

لزوم ارتباط ریلی میان بنادر ایران و پاکستان برای تسهیل تجارت منطقه‌ای

رئیس مجلس پاکستان با تاکید بر ترویج مشارکت اعضای اکو برای تقویت ارتباطات منطقه‌ای،گفت: اتصال ریلی میان بنادر چابهار ایران و گوادر پاکستان و همچنین استفاده از مسیر ایران برای دستیابی به آسیای میانه باعث توسعه اقتصادی منطقه‌ خواهد شد.

آیا قطار «اکو» بین اسلام‌آباد-تهران-استانبول به حرکت در می آید؟

آیا قطار «اکو» بین اسلام‌آباد-تهران-استانبول به حرکت در می آید؟

– با سپری شدن نزدیک به یک دهه از توقف قطار کانتینربر “اکو” که براساس توافق سه جانبه میان ایران، پاکستان و ترکیه برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ به اجرا درآمده بود، اکنون گزارش‌های رسمی از اقدامات تازه برای احیای مجدد حرکت قطار باری اسلام‌آباد-تهران-استانبول حکایت دارد.