فلسطینیان: اسرائیل در جایگاه اشغالگر موظف به واکسیناسیون مردم است

فلسطینیان: اسرائیل در جایگاه اشغالگر موظف به واکسیناسیون مردم است

بده بستان با کشورهای حامی پایتختی بیت‌المقدس برای رژیم صهیونیستی متوقف شده و این رژیم می گوید برنامه اهدای واکسن را حتی به دوستان نیز متوقف می کند اما ، مقام‌های فلسطینی می‌گویند اسرائیل در مقام دولت اشغالگر، موظف به تامین نیازهای درمانی شهروندان مناطق تحت اشغال است.