مخالفان چاد انتصاب پسر ادریس دبی در قدرت را “کودتا” خواندند

مخالفان چاد انتصاب پسر ادریس دبی در قدرت را “کودتا” خواندند

مخالفان سیاسی در کشور چاد از ارتش این کشور خواستند قدرت را در پی کشته شدن ادریس دبی ایتنو، رئیس جمهور پر سابقه آن، به یک دولت انتقالی غیر نظامی واگذار کند و انتصاب فوری پسر این رئیس جمهور فقید به عنوان رهبر موقت را در سطح “کودتا” دانستند.