شرط جالب عمران خان برای احزاب اپوزیسیون: تمام اموال مسروقه را به خزانه برگردانید، همان روز استعفا خواهم داد

شرط جالب عمران خان برای احزاب اپوزیسیون: تمام اموال مسروقه را به خزانه برگردانید، همان روز استعفا خواهم داد

نخست وزیر پاکستان در پاسخ به درخواست استعفا از سوی احزاب اپوزیسیون اعلام کرد: اگر جرات داشته باشید و تمام اموالی که به ناحق اختلاس کرده اید را پس بدهید من هم استعفا می دهم.