استقبال مطبوعات پاکستان از ترمیم روابط تهران-ریاض

استقبال مطبوعات پاکستان از ترمیم روابط تهران-ریاض

طی روزهای اخیر خبرهایی در برخی رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد درباره اینکه ایران و عربستان مذاکراتی را برای ترمیم روابط دوکشور آغاز کرده‌اند.این خبر نظر رسانه‌ها وصاحبنظران پاکستان را به خود جلب کرد و آنها با برجسته سازی اهمیت تعامل تهران-ریاض،تاکیدکردند منطقه نیازمند تنش زدایی است.