سفیر میانمار در انگلیس احضار شد

سفیر میانمار در انگلیس احضار شد

وزارت امور خارجه انگلیس روز دوشنبه «کیاو زوار مین» سفیر میانمار را در واکنش به کودتای نظامی و دستگیری رهبران این کشور احضار کرد.

سفیر فرانسه در باکو احضار شد

سفیر فرانسه در باکو احضار شد

” ذاکاری گروس ” سفیر فرانسه در باکو روز جمعه در رابطه با قطعنامه اخیر مجمع ملی این کشور به وزارت امور خارجه جمهوری آذرایجان احضار شد .