اسلام آباد اخبار “بی پایه و اساس” درباره ساخت پایگاه آمریکا در پاکستان را رد کرد

اسلام آباد اخبار “بی پایه و اساس” درباره ساخت پایگاه آمریکا در پاکستان را رد کرد

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان قاطعانه گمانه‌زنی‌ها درباره حضور نظامی آمریکا یا ایجاد پایگاه هوایی در داخل کشور را رد کرد و گفت: چنین گمانه‌زنی‌هایی غیرمسؤولانه و بی‌پایه و اساس هستند و باید از آنها اجتناب شود.