غریب آبادی: گزارش تازه آژانس به تداوم همکاری با ایران اشاره دارد

غریب آبادی: گزارش تازه آژانس به تداوم همکاری با ایران اشاره دارد

سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین با اعلام خبر انتشار گزارش جدید مدیرکل آژانس در مورد راستی آزمایی اجرای برجام، گفت: این گزارش در کنار تائید کاهش تعهدات برجامی و اقدامات ایران در این راستا، به همکاری میان تهران و آژانس در حوزه‌های مختلف اشاره دارد.