آمریکای لاتین در مرز ۲۴ میلیون مبتلا به ویروس کرونا

آمریکای لاتین در مرز ۲۴ میلیون مبتلا به ویروس کرونا

آمریکای لاتین در حالی به شمار ۲۴ میلیون نفر مبتلا به ویروس کرونا نزدیک می‌شود که برزیل با سهل‌انگاری در کنترل همه‌گیری، میزبان حدود نیمی از آنهاست؛ این امر به ویژه با پیدایش ویروس جهش یافته برزیلی، سایر کشورهای منطقه را نیز در معرض خطری جدی قرار داده است.

دردسرهای توزیع نابرابر واکسن کرونا در آمریکای لاتین

دردسرهای توزیع نابرابر واکسن کرونا در آمریکای لاتین

پس از جنجال واکسیناسیون مخفیانه سران سیاسی در دو کشور پرو و آرژانتین که با سوء‌استفاده از موقعیت خود، خارج از نوبت واکسن دریافت کرده بودند، این بار در شیلی واکسیناسیون بیش از ۳۷۰۰۰ نفر، اغلب از میان مقامات و خارج از برنامه اولویت‌بندی خبرساز شد