تظاهرات علیه آل‌سعود در استان القصیم عربستان

تظاهرات علیه آل‌سعود در استان القصیم عربستان

در ادامه خشم مردم عربستان از سیاست‌های اقتصادی و نظامی آل‌سعود که به فقیرتر شدن مردم این کشور منجر شده است ، شهر بریده در استان القصیم دوشنبه شب شاهد تظاهرات مردمی بود که تا ساعات اولیه بامداد ادامه داشت.