ترودو: چین با بازداشت‌های خودسرانه در حال آسیب به منافع خود است

ترودو: چین با بازداشت‌های خودسرانه در حال آسیب به منافع خود است

نخست‌وزیر کانادا گفت چین بعد از اقدام دو سال پیش خود مبنی بر بازداشت دو کانادایی در پی اینکه کانادا یک مدیر چینی را با حکم بازداشت ایالات متحده دستگیر کرد، منافع خود را تضعیف و دیگر کشورها را با خود بیگانه کرده است.