دولت انگلیس غافل از آسیب دیدگان کرونا؛ یونیسف وارد عمل شد

دولت انگلیس غافل از آسیب دیدگان کرونا؛ یونیسف وارد عمل شد

صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) برای نخستین بار به هزار و ۸۰۰ خانوار آسیب دیده از بحران شیوع کرونا در انگلیس کمک های مالی اعطا کرد؛ امری که دولت بریتانیا را به دلیل غفلت از آسیب دیدگان بحران کرونا به خصوص کودکان دچار سوء تغذیه، با انتقادات شدیدی مواجه ساخته است.