آزادی زاغری و کارت سوخته رسانه‌های انگلیس

آزادی زاغری و کارت سوخته رسانه‌های انگلیس

خبر پایان محکومیت و آزادی نازنین زاغری، محافل رسانه‌ای انگلیس را با کارت سوخته و نخ‌نمای ارتباط این پرونده با طلب قانونی ۴۰۰ میلیون دلاری ایران از دولت لندن در پرونده تانک‌های «چیفتن» مواجه ساخت و شوکه کرد.

مارین لوپن خواهان ممنوعیت حجاب در سراسر فرانسه شد

مارین لوپن خواهان ممنوعیت حجاب در سراسر فرانسه شد

مارین لوپن سیاست مدار راست افراطی فرانسه و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور در کنفرانسی خبری پیشنهاد کرد “ایدئولوژی‌های اسلامگرا” ممنوع شود؛ طرحی که در عین حال شامل محدود کردن حجاب در همه اماکن عمومی هم می‌شود.