خونتای میانمار ۲۳ هزار زندانی را عفو کرد

خونتای میانمار ۲۳ هزار زندانی را عفو کرد

یکی از مقام‌های دولت نظامی میانمار امروز (شنبه) در حالی اعلام کرد که خونتای میانمار قصد دارد تا بیش از ۲۳ هزار زندانی را در سراسر کشور آزاد کند که ارتش همچنان به بازداشت و صدور قرار دستگیری برای مخالفان ضد خونتا مبادرت می‌ورزد.