ترامپ: کشورهای بیشتری باید توییتر و فیسبوک را به خاطر انکار آزادی بیان ممنوع کنند

ترامپ: کشورهای بیشتری باید توییتر و فیسبوک را به خاطر انکار آزادی بیان ممنوع کنند

رئیس جمهور سابق آمریکا در بیانیه‌ای جدید ضمن تبریک به نیجریه به خاطر ممنوع کردن توییتر، اظهار داشت، کشورهای بیشتری باید توییتر و فیس بوک را به خاطر انکار و عدم پذیرش آزادی بیان ممنوع کنند؛ این در حالی است که وی یکبار کشورهای آفریقایی از جمله نیجریه را به عنوان کشورهای “چاه مستراح” خطاب کرده بود.