انصارالله خطاب به امارات: خاک یمن را ترک نکنید، شعله‌های آتش به شما خواهید رسید

انصارالله خطاب به امارات: خاک یمن را ترک نکنید، شعله‌های آتش به شما خواهید رسید

دولت نجات ملی صنعا، وابسته به جنبش انصارالله یمن با اشاره به اینکه اقدامات اشغالگران در جزایر یمنی ناقض قوانین بین‌المللی و محرک مردم این کشور هستند، تاکید کرد که صبر این ملت هرگز طولانی نخواهد بود و گزینه مناسب را انتخاب خواهند کرد.