واکنش‌ها به طرح ژاپن برای رهاسازی آب‌های آلوده تاسیسات فوکوشیما

واکنش‌ها به طرح ژاپن برای رهاسازی آب‌های آلوده تاسیسات فوکوشیما

در پی اعلام برنامه دولت ژاپن به منظور ریختن حجم زیادی از آبهای آلوده انباشت در نیروگاه هسته ای تخریب شده فوکوشیما بعد از پالایش و رقیق سازی، طرفها و کشورهای مختلف واکنشهایی از سر اعتراض یا تایید به این برنامه توکیو نشان دادند.