آخرین اخبار

عذرخواهی رئیس جمهور کره جنوبی به خاطر کشته شدن مقام دولتش در آبهای کره شمالی

عذرخواهی رئیس جمهور کره جنوبی به خاطر کشته شدن مقام دولتش در آبهای کره شمالی

رئیس جمهور کره جنوبی برای نخستین بار از بابت اتفاق چند روز پیش که طی آن یکی از مقامهای این کشور توسط سربازان کره شمالی کشته شد، عذرخواهی کرده و گفت، دولت او در مسئولیتش برای حفاظت از یک شهروند خود کوتاهی کرده است.