آخرین اخبار

مخالفت کویت با تحریم های آمریکا علیه ایران

مخالفت کویت با تحریم های آمریکا علیه ایران

“منصور العتیبی” نماینده دایم کویت در سازمان ملل با اشاره به این که کشورش نمی خواهد ایران را در محاصره ببیند، تاکید کرد که ایران کشور همسایه و مسلمان ما است و هیچکس طرفدار نظام و شیوه تحریم نیست.