آخرین اخبار

الجزایر: در کنار لبنان و سوریه هستیم

الجزایر: در کنار لبنان و سوریه هستیم

“عمار بلحیمر” وزیر ارتباطات و سخنگوی رسمی دولت الجزایر روز جمعه گفت که این کشور آرمان ملت فلسطین را مهمترین مسأله خود می‌داند و در کنار لبنان و سوریه ایستاده است.