آخرین اخبار

ایران و کره جنوبی به دنبال گسترش روابط اقتصادی

ایران و کره جنوبی به دنبال گسترش روابط اقتصادی

همکاری های و مناسبات اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی به رغم فراز و فرودها، همیشه روابطی دو جانبه و مبتنی بر منافع مشترک بوده است و در این چارچوب « نفت و مشتقات آن» یکی از محورهای اصلی داد و ستد دو کشور محسوب می شود.
بی توجهی دولت صربستان به اعتراضات مردمی

بی توجهی دولت صربستان به اعتراضات مردمی

تظاهرات صربستان هزاران معترض برای سومین هفته متوالی در شهر بلگراد پایتخت صربستان به منظور اعتراض به سرکوبگری دولت رئیس جمهور الکساندر ووچیچ علیه احزاب مخالف و رسانه‌ها تظاهرات کردند.