اسپر ایران را به مداخله در امور داخلی لبنان متهم کرد

اسپر ایران را به مداخله در امور داخلی لبنان متهم کرد

وزیر دفاع آمریکا با اتهام‌زنی علیه کشورمان مدعی شد که ایران در امور داخلی لبنان دخالت می‌کند. اسپر، ایران را مشکل اصلی در منطقه خاورمیانه خواند و مدعی شد: ایران در ۴۰ سال گذشته به انتشار رفتار بد خود در منطقه و به‌ویژه در نقاطی همچون لبنان پرداخته است.

ظریف: آماده گفت‌وگو با عربستان هستیم

ظریف: آماده گفت‌وگو با عربستان هستیم

وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه تهران آماده گفت و گو با همه همسایگان از جمله عربستان سعودی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران امنیت همسایگان را امنیت خود می‌داند.