ارائه کمک های پزشکی پیشنهاد ژاپن برای تقویت روابط با ایران

ارائه کمک های پزشکی پیشنهاد ژاپن برای تقویت روابط با ایران

خبرگزاری کیودو به نقل از منابع دیپلماتیک ژاپنی نوشت این کشور در نظر دارد در ملاقات احتمالی «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن با «حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، با هدف حفظ روابط دوستانه با تهران، ارایه کمک های پزشکی به ایران را پیشنهاد دهد.