«احمد الشریفی» کارشناس امنیتی عراق: تئوری برتری اسرائیل در جنگ غزه فرو ریخته است/ دیدگاه ایران درباره امنیت منطقه عملی خواهد شد

«احمد الشریفی» کارشناس امنیتی عراق: تئوری برتری اسرائیل در جنگ غزه فرو ریخته است/ دیدگاه ایران درباره امنیت منطقه عملی خواهد شد

یک کارشناس امنیتی و نظامی عراقی با اشاره به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران درباره امنیت منطقه‌ای گفت: از نظر من در مرحله آینده اراده جهانی مبتنی بر حل و فصل با جمهوری اسلامی خواهد بود.