تلاش پاکستان برای حل بحران کشمیر

تلاش پاکستان برای حل بحران کشمیر

تلاش های پاکستان به رغم تاکید هند بر داخلی بودن موضوع کشمیر و تحولات اخیر در این منطقه مسلمان نشین، برای یارگیری در این خصوص ادامه دارد و اسلام آباد روز چهارشنبه از ارائه بیانیه مشترک به نمایندگی از ۵۰ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از مردم کشمیر خبر داد.