پاکستان: اقدامات یکجانبه هند ماهیت مناقشه کشمیر را تغییر نخواهد داد

پاکستان: اقدامات یکجانبه هند ماهیت مناقشه کشمیر را تغییر نخواهد داد

تنش های سیاسی میان پاکستان و هند پس از اعلام تصمیم دولت دهلی نو برای لغو امتیازات ویژه منطقه جامو و کشمیر بالا گرفت و دولت اسلام آباد نیز در واکنش به این اقدام، آن را محکوم و اعلام کرد اقدامات یکجانبه دهلی نو هرگز ماهیت اصلی مناقشه کشمیر را تغییر نخواهد داد.