یادداشت| بایدها و نبایدهای تخریب سازه‌های غیرقانونی در کراچی توسط دولت پاکستان

یادداشت| بایدها و نبایدهای تخریب سازه‌های غیرقانونی در کراچی توسط دولت پاکستان

از حدود یک ماه قبل تاکنون دولت پاکستان با درخواست دادگاه عالی این کشور مصمم به تخریب سازه‌‌های غیرقانونی و همین طور مغازه‌های مشمول در طرح‌های عمرانی شده است از همین روی هر روز در حال تخریب سازه‌ها و ساختمان‌های غیرمجاز در شهرهای مختلف است.؛
وزیر امور خارجه پاکستان وارد کابل شد

وزیر امور خارجه پاکستان وارد کابل شد

وزیر امور خارجه پاکستان به همراه یک هیأت سیاسی و نظامی برای شرکت در مذاکرات سه جانبه صلح وارد افغانستان شد و مورد استقبال معاون وزیر امور خارجه این کشور قرار گرفت.؛