مُفتی اعظم پاکستان: آمریکا به رویکرد ضدبشری خود علیه ایران پایان دهد

مُفتی اعظم پاکستان: آمریکا به رویکرد ضدبشری خود علیه ایران پایان دهد

مفتی اعظم پاکستان و رئیس حوزه‌های علمیه اهل تسنن این کشور روز دوشنبه رویکرد دوگانه و ضدبشری دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و گفت: ما خواستار پایان محاصره اقتصادی ایران از سوی آمریکا هستیم.