حمایت رئیس‌جمهوری تونس از فلسطینی‌ها

حمایت رئیس‌جمهوری تونس از فلسطینی‌ها

در حالی که موج عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و خیانت و ولع کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای عربی برای هم‌پیمان شدن با این رژیم همچنان ادامه دارد، رئیس جمهوری تونس در واکنشی مغایر با بقیه از ملت فلسطین حمایت کرد.