خشم مسلمانان پاکستانی از اقدام موهن نشریه فرانسوی

خشم مسلمانان پاکستانی از اقدام موهن نشریه فرانسوی

– صدها نفر از اقشار مختلف پاکستان، فعالان سیاسی و مذهبی این کشور امروز پس از اقامه نماز جمعه علیه اقدام توهین آمیز” شارلی‌ابدو” نشریه فرانسوی به مقدسات اسلامی، دست به تظاهرات زده و توطئه غرب برای دامن زدن به اسلام هراسی را محکوم کردند.