نبیه بری: پرونده ربایش امام موسی صدر تنها با بازگشتش بسته می‌شود

نبیه بری: پرونده ربایش امام موسی صدر تنها با بازگشتش بسته می‌شود

نبیه بری امروز، دوشنبه در سخنرانی به مناسبت چهل و دومین سالگرد ربایش امام موسی صدر و همراهانش گفت، پرونده ربوده شدن امام موسی صدر جنایتی ادامه دار در خاک لیبی است. این مساله‌ای لبنانی است که تنها با بازگشت امام موسی صدر خاتمه می‌یابد و بسته می‌شود.