بازگشت تنش به روابط بغداد و اربیل

بازگشت تنش به روابط بغداد و اربیل

تنش در روابط بغداد و اربیل این بار در موضوع تعلیق پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان، روابط پر فراز و نشیب اقلیم کردستان عراق با دولت مرکزی را دچار اختلاف کرده است.