انتقاد بولتون از توافق با طالبان

انتقاد بولتون از توافق با طالبان

مشاور اخراج شده ترامپ در امور امنیت ملی، امضای تفاهمنامه بین طالبان و دولت ترامپ را زیر سوال برد و آن را خطری ناپذیرفتنی برای شهروندان آمریکایی دانست.