کد خبر : 30030
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۹:۵۸

کوشنر با ماموریتی جدید برای طرح “معامله قرن” به خاورمیانه آمده است

داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا در سفری به منطقه خاورمیانه به دنبال جلب حمایت رهبران برخی کشورهای عربی از ابعاد اقتصادی طرح معامله قرن و در ادامه، اجرای ابعاد سیاسی این طرح است.