کد خبر : 95148
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

وخیم شدن وضعیت ابتلا به کرونا در ژاپن

وخیم شدن وضعیت ابتلا به کرونا در ژاپن

بعضی از ۴۷ استان ژاپن بر اساس یک سری شاخص های استفاده شده برای ارزیابی وضعیت گسترش ویروس کرونا از جمله تخت های آماده در بیمارستان ها به مرحله حداکثر بحرانی رسیده اند، موضوعی که بیانگر وخیم شدن وضعیت ابتلا به کرونا در این کشور است.