کد خبر : 34681
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۶:۱۰

همکاری پاکستان با آژانس انرژی اتمی در زمینه مدیریت منابع رادیو اکتیو

دولت پاکستان برای همکاری در زمینه مدیریت منابع رادیو اکتیو و جلوگیری از سوء استفاده آن به عضویت برنامه تکمیلی آژانس بین المللی انرژی اتمی درآمد.