کد خبر : 85823
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۵۰

سیاست دولت اردوغان برای حفظ قدرت؛ تفرقه میان متحدان با سرکوب سیاستمداران کرد

دولت ترکیه امیدوار است با سرکوب سیاستمداران کرد، میان مخالفانش شکاف ایجاد کرده و رای دهندگان را دلسرد سازد. اما منتقدان می گویند این استراتژی این بار عمل نخواهد کرد.