کد خبر : 85226
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶

سروزیر بنگال غربی: خطر تصمیمات دولت هند از ویروس کرونا بیشتر است

سروزیر ایالت بنگال غربی با اشاره به فراگیر شدن اعتراضات مردمی علیه قانون اصلاحات کشاورزی و تجاوز و قتل یک دختر در اتراپرادش، آن را نشانه عدم کفایت دولت هند دانست.