کد خبر : 95333
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۷:۴۹

حمله پلیس هند به کشاورزان معترض و زخمی شدن ده ها نفر

حمله پلیس هند به کشاورزان معترض و زخمی شدن ده ها نفر

کشاورزان هندی که از ۴۵ روز پیش تا کنون در ورودی های پایتخت این کشور دست به اعتصاب علیه تصمیمات دولت زده اند مورد حمله پلیس قرارگرفتند.

به گزارش وب سایت خبری پیک شرقی به نقل از ملت تایمز؛ کشاورزان هندی در کرنال مورد حمله پلیس قرار گرفتند و ده ها نفر از آنها مجروح شدند.
پلیس با شلیک گاز اشک آورد و حمله به کشاورزان معترض سعی در متفرق کردن آنها داشت و اصرار کشاورزان به ادامه اعتراض به سیاست های دولت موجب تنش شدید میان طرفین شد.
با بی نتیجه شدن مذاکرات میان طرفین دولت و سران اعتراضات دو طرف از هم به دادگاه عالی هند شکایت کردند ولی به نظر می رسد ورود دستگاه قضایی نیز نتواند باعث حل مشکل شود.
از سوی دیگر با حمله پلیس به کشاورزان معترض و ضرب شتم آنهاخشم معترضین در دیگر نقاط نیز افزایش یافته است و تاکید کردند: تا زمانی که هر سه قانون تصویب شده توسط دولت در مورد کشاورزان به کلی لغو نشود حاضر نیستند به اعتراضات خود خاتمه دهند.
پلیس کرنال نیز کشاورزان را عامل اصلی ایجاد تنش معرفی کرده و علیه ۷۱ نفر از افرادی که در این تجمعات حضور داشتند پرونده قضایی تشکیل داد.
این در حالی است احزاب اپوزیسیون نیز حامی کشاورزان هستند و خواهان احقاق حقوق آنها شده اند با این حال دولت مصمم به اجرای تصمیمات خود است.
طبق قوانینی که دولت هند قصد اجرای آنها را دارد کشاورزان مستقیما به بازار دسترسی نخواهند داشت و باید محصولات خود را از طریق شرکت های واسطه به فروش برسانند.