کد خبر : 298
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸

تدلیس چیست: فریب دادن طرف معامله چه آثاری دارد؟

تدلیس چیست: فریب دادن طرف معامله چه آثاری دارد؟
در قرارداد‌ها گاهی اتفاق می‌افتد که یکی از طرفین معامله اعمال فریبنده و نیرنگ‌آمیز انجام دهد تا آن معامله سر بگیرد، یا اینکه این کار‌ها با آگاهی و علم او صورت بگیرد، و به سبب آن کارها، کالایی که موردمعامله است، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نشان داده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن قرارداد برانگیخته شود.