کد خبر : 94432
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ - ۷:۰۱

انتقاد از عملکرد دولت فرانسه در مورد واکسیناسیون کرونا

انتقاد از عملکرد دولت فرانسه در مورد واکسیناسیون کرونا

دولت فرانسه به دلیل روند کُند واکسیناسیون کرونا در این کشور با انتقادهایی مواجه شده است.